6 tipů, jak bojovat proti bossingu

Bossing znamená systematickou šikanu ze strany nadřízeného. Je to problém, který se vyskytuje poměrně často, ale málokdy si šikanovaný dokáže uvědomit, že už právě o bossing jde. Vytvořila jsem pár tipů, jak se s tímto tématem vypořádat.

Hlídejte si své hranice

Pokud jste si jistí tím, že jste se stali obětí bossingu nebo máte pocit, že se situace vyvíjí pro vás nepříznivým směrem, dávejte více najevo, kdy už jsou vaše hranice překročeny. Dejte stopku vždy, když se v komunikaci cítíte nekomfortně a nechcete v ní pokračovat. Rozhodné kroky z vaší strany zamezí eskalaci situace. Začněte si více hlídat svou důstojnost a respekt. Jen tak zamezíte postupnému šíření nerespektu vůči vaší osobě dál mezi kolegy. Pravdou je, že útočník si bossingem pravděpodobně řeší svou nespokojenost, strachy, obavy, potřeby dominance a manipulace. Je třeba si ale uvědomit, že pasivitou situaci spoluvytváříte.

Nalijte si čistého vína a rozhodněte se, co dál!

Setrvání ve stávající situaci se s velkou pravděpodobností projeví na vaší psychické i fyzické úrovni (nevolnost, snížení sebehodnoty, snížená koncentrace, poruchy spánku, stavy úzkosti, projevy závislosti, atp.)

Začněte se bránit

Zaznamenávejte si útoky – kdy, jak a proč k nim došlo a jaké to má důsledky. Zajišťujte důkazy (nahrávky, dokumenty, emaily). Najděte spojence z řad kolegů, kteří budou schopni objektivního vnímání situace. Oznamte danou věc vyššímu vedení, HR, případně odborům nebo inspektorátu práce. Nejkrajnější možností je pak soudní dohra. Každý zaměstnanec má svá práva.

Zvažte výpověď

Odchod z práce může vést k nalezení nových příležitostí a pokud vyměníte stávající stav za novou naplňující práci s možností seberealizace, kde bude vzájemné porozumění a týmovost, pak i vaše sebehodnota a sebejistota půjdou strmě nahoru a pomůžou znatelně k ozdravení.

Zapracujte na sobě

Zkuste zapracovat na posílení své vlastní identity. Všechny kroky, které povedou k růstu vaší sebedůvěry, jistoty, sebeúcty a sebehodnoty fungují výborně jako prevence šikany. Při komunikaci zapojte prvky asertivního chování. Pokud nevíte, jak na to, najděte odborníka (např. psychologa, kouče), který vám s tím pomůže.

Udělejte si na sebe čas

Dlouhodobější podléhání šikaně má velký dopad na vaši náladu a výkon, poškozuje vaši psychiku i tělo. Ztráta optismu, chuti do života a apatie jsou průvodními jevy. Vyzkoušejte relaxační techniky, které vám pomůžou zastavit se, zklidnit, vyčistit hlavu a zrelaxovat tělo. Velkou pomocí je také sdílení situace s blízkými, kteří vám dokážou být oporou. Využijte volný čas na fajn chvilky s nimi. Příjemné zážitky v bezpečném prostředí je právě to, co teď potřebujete.